Model: Diana Khandzhyan MUA: Ella Vee Hair: Hair Nail Boulevard

Model: Diana Khandzhyan
MUA: Ella Vee
Hair: Hair Nail Boulevard